Werkwijze

De benadering in de gesprekken is persoonlijk, concreet en doelgericht. Middels een intake worden de klachten in kaart gebracht en vervolgens worden de opties voor behandeling met u besproken. De werkwijze is praktisch en persoonsgericht. Samen worden in de behandeling doelen gesteld, deze vormen, een concrete en haalbare uitdaging. Daarbij worden zelfontwikkelde programma’s met werkopdrachten gebruikt, met meetbare resultaten. De instrumenten zijn veelal het eigen Self Science® programma en RET (Rationele Effectiviteitstraining). Deze aanpak is vooral gericht op gedrag en vindt in overleg plaats in een vooraf uitgezet tijdspad.

Behandelmethoden

Een GZ-psycholoog is generalist, dit wil zeggen dat hij in overleg met u de behandelmethode uitzoekt die voor u het beste is. Dit kan onder andere zijn: Cognitief/gedragsmatig, ACT, Oplossingsgericht, Psychodynamisch en Mindfulness.