Coaching

Methodiek 1

Reflecteren is stilstaan om vooruit te gaan. Leren van ervaringen. Veranderen van gedrag. Beter functioneren. U wordt geleerd kritisch naar uzelf te kijken. Dat opent nieuwe perspectieven en leidt tot zelfinzicht.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het zelf ontwikkelde Self Science® programma. Middels diverse technieken wordt in kaart gebracht hoe uw kwaliteiten en capaciteiten optimaal kunnen worden ingezet:

  • De ingevulde vragenlijsten uit het persoonlijkheidsonderzoek worden gebruikt voor het maken van een sterkte/zwakte-analyse;
  • De sterkte/zwakte-analyse wordt gekoppeld aan gebieden waarop u opereert in uw leven en die belangrijk voor u zijn. Op basis van deze analyse wordt in de coaching een effectieve persoonlijkheidsstijl ontwikkeld, waardoor het zelfvertrouwen en de weerbaarheid toenemen.

De coaching kan met name ingezet worden bij heroriëntatie op de loopbaan, crisis in de levensloop, overspanning en burn-out en re-integratiebegeleiding.

Methodiek 2

Binnen deze methodiek wordt gewerkt met een wetenschappelijk ontwikkeld instrument voor het meten van de emotionele intelligentie van een invididu: de Emotional Quotient Inventory 2.0 (EQ-i 2.0®). De wetenschappelijke basis van dit instrument garandeert dat de meetlat betrouwbaar en valide is.

EQ-i 2.0 ofwel Emotionele Intelligentie is een set van emotionele en sociale vaardigheden die gezamenlijk bepalen hoe goed we:

  • Onszelf waarnemen en uitdrukken
  • Sociale relaties ontwikkelen en ook onderhouden
  • Emotionele informatie op een effectieve en betekenisvolle manier gebruiken, zowel professioneel als privé

Het EQ-i 2.0 model van emotionele intelligentie is gebaseerd op vijftien competenties, gegroepeerd in vijf samengestelde “schalen” (zie bovenstaande afbeelding): 

  1. Zelfperceptie – je emoties begrijpen
  2. Zelfexpressie – het uitdrukken van je emoties
  3. Interpersoonlijk – het ontwikkelen en onderhouden van relaties
  4. Besluitvorming – emoties gebruiken om betere beslissingen te nemen
  5. Stressmanagement – omgaan met uitdagingen