Coaching

Werkwijze

Reflecteren is stilstaan om vooruit te gaan. Leren van ervaringen. Veranderen van gedrag. Beter functioneren. U wordt geleerd kritisch naar uzelf te kijken. Dat opent nieuwe perspectieven en leidt tot zelfinzicht.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het zelf ontwikkelde Self Science® programma. Middels diverse technieken wordt in kaart gebracht hoe uw kwaliteiten en capaciteiten optimaal kunnen worden ingezet:

  • De ingevulde vragenlijsten uit het persoonlijkheidsonderzoek worden gebruikt voor het maken van een sterkte/zwakte-analyse;
  • De sterkte/zwakte-analyse wordt gekoppeld aan gebieden waarop u opereert in uw leven en die belangrijk voor u zijn. Op basis van deze analyse wordt in de coaching een effectieve persoonlijkheidsstijl ontwikkeld, waardoor het zelfvertrouwen en de weerbaarheid toenemen.

De coaching kan met name ingezet worden bij heroriëntatie op de loopbaan, crisis in de levensloop, overspanning en burn-out en re-integratiebegeleiding. Hiernaast kan de coaching ook effectief ingezet worden op de diverse terreinen binnen de privésfeer.